Hygglo lyfter problemet med Prylsvinn, den stora miljöboven vi inte tacklar

Hygglo lanserar tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL, Naturskyddsföreningen, WWF, Repamera, Blocket, Sellpy och Medveten Konsumtion ordet prylsvinn och lyfter de viktigaste nycklarna för att komma tillrätta med problemen kring prylsvinn.

Konsumtionens miljöpåverkan är i sig är abstrakt och dessutom flera problem:

 • Prylar används inte, de flesta prylar samlar mest damm under merparten av sin livstid och har därför producerats i onödan.
 • Låg återanvändning – många av de saker som hade kunnat säljas vidare eller fortsätta användas på annat sätt slängs idag.
 • För kort livslängd och prylarna är inte byggda för att repareras

För att underlätta diskussion kring dessa problem och lyfta debatten kring dem lanserar vi nu ordet “Prylsvinn” som ett samlingsbegrepp kring dessa problem.

Generellt har vi en konsumtion i västvärlden som är driven av låga priser och stora volymer, en slit-och-slängkultur. Vi vill hellre se en konsumtion som är driven av kvalité och där de saker som köps används mycket mer än vad det gör idag, framförallt genom delning och återanvändning.

Detta är tre nycklar för att nå dit:

 1. Ställ krav på märkning och spårbarhet.
  Prylar borde märkas med dels vilket avfall de bidragit till och vilken miljöpåverkan de haft och hur de har producerats. Det här borde hjälpa konsumenter att välja varor med lägre miljöpåverkan redan från början.
 2. Avdrag för delning
  Precis som att man får sälja begagnade saker eller bedriva hobbyverksamhet skattefritt för 50.000kr varje år så borde man även få hyra ut prylar för 50.000kr skattefritt per år.
 3. Riktlinjer kring livslängd och reparerbarhet
  Det bör finnas tydliga riktlinjer (samt krav på märkning) kring vilken livslängd en produkt har samt att den ska (i så stor utsträckning det går) gå att reparera. Det här borde skapa incitament för producenter att tillverka hållbara, reparerbara prylar med lång livslängd.

Citat Ola Degerfors, VD på Hygglo

Varför vill ni lansera ordet prylsvinn?

 • Prylsvinn är ett stort miljöproblem och vi ser att delning av prylar är den absolut viktigaste delen i att minska prylsvinnet. Därför vill vi vara med och lyfta upp prylsvinnet på agendan.

Hur bidrar delning av prylar till att minska prylsvinnet?

 • Vi behöver egentligen väldigt mycket färre prylar än vad vi har i dagsläget, för att täcka det behov de här prylarna fyller. Hade vi kunnat dela prylar på ett vettigt sätt hade vi helt enkelt behövt producera väldigt mycket färre prylar än idag vilket hade haft en enormt positiv påverkan på den miljöproblematik vi ser kring konsumtion idag.

Vilken är den viktigaste delen i att minska prylsvinnet?

 • Som vi ser det är det delning. En fungerande delning och därmed signifikant ökad användandegrad hade i sig själv haft effekten att prylar måste tillverkas på ett sätt som gör att de håller länge, till exempel genom ökad reparerbarhet och högre kvalité. Utöver den uppenbara effekten att vi hade behövt producera färre prylar vilket är den enskilt viktigaste faktorn.

Men krävs delning för att nå en hållbar konsumtion?

 • Vi är övertygade om det. Vi ser skrämmande ofta att man talar om lösningen på miljöproblem som att vi ska börja producera nya prylar på ett mer miljövänligt sätt, men att vi fortfarande ska konsumera på samma nivå som vi gör idag. För miljön är det väldigt mycket bättre att saker delas än att de produceras miljövänligt.

Citat Liv Fjellander, Projektledare Hållbar Konsumtion på IVL

Varför är IVL med i det här initiativet?

 • Konsumtionen är en av våra största utmaningar. Att minska prylsvinnet och använda det vi redan har mer och längre är ett viktigt steg.

Kontakt:

Ola Degerfors, Hygglo
0733 48 42 62

Axel Hellström, Hygglo
070 49 57 007